Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облікБухгалтерський облік – це обов'язкова частина господарської організації будь-якого підприємства чи приватного підприємця. Законодавством визначені правила ведення бухгалтерського обліку та терміни подання звітності в державні органи контролю економічної діяльності юридичних і фізичних осіб. Ці правила зібрані в документі «Положення і стандарти бухгалтерського обліку». Облік товарно-матеріальних цінностей здійснюється працівниками бухгалтерії на підставі первинної документації. Для того, щоб скоротити витрати на утримання штату бухгалтерів можна скористатися послугами консалтингових компаній.

Консалтингова компанія – це організація, яка спеціалізується на веденні бухгалтерського обліку, проведенні аудиторських перевірок з метою виявлення порушень в обліку та оптимізації витрат підприємства. Вони представляють інтереси підприємства в державних органах контролю і, при необхідності, в судах. Співробітництво здійснюється на підставі договору, в якому зазначені обов'язки і відповідальність сторін. Бухгалтерський облік ведеться книжково-журнальним методом. Сучасне програмне забезпечення дозволяє автоматизувати процес обліку товарно-матеріальних цінностей, нарахування заробітної плати, розрахунки з дебіторами і кредиторами та інші операції. При цьому видаткові і прибуткові накладні, банківські виписки, податкові накладні роздруковуються та зберігаються в паперовому вигляді. Таким же способом зберігаються всі документи, підкріплені мокрими печатками, штампами та підписами: договори, відомості, сертифікати та інше.

Західна консалтингова група працює у сфері обліку і аудиту понад 10 років. Всі співробітники нашої організації постійно проходять курси підвищення кваліфікації, стежать за змінами в законодавстві, правилах обліку і термінах подання звітної документації, мають сертифікати міжнародного зразка. Діяльність фірми застрахована на 1 млн. Організації, які звертаються до нас з метою співпраці, можуть розраховувати на безкоштовний експрес аудит, для виявлення помилок ведення бухгалтерського обліку. Наша фірма крім послуг з ведення бухгалтерського обслуговування пропонує:

• Аудиторські перевірки.

• Податкове планування.

• Оптимізація витратної частини балансу.

• Автоматизація бухгалтерського обліку.

Також є можливість віддаленої співпраці через Інтернет. У цьому випадку компанія гарантує безпеку і конфіденційність.

Основними документами бухгалтерського обліку є «Головна книга» і «Баланс». В «Головній книзі» фіксуються всі операції, які підприємство здійснює під час своєї господарської діяльності. У «Балансі» вказані всі активи і пасиви підприємства. До активів відноситься все те, що належить організації і приносить їй дохід:

• Товарно-матеріальні цінності.

• Дебіторська заборгованість.

• Цінні папери.

• Нерухомість.

До пасивів відносяться всі витрати, включаючи кредиторську заборгованість та інші боргові зобов'язання. Якщо сальдо балансу позитивне, то підприємство вважається прибутковим. Сальдо – це співвідношення дебету (прибуткової частини балансу) до кредиту (видаткової частини балансу).Неправильне ведення бухгалтерського обліку карається законом у вигляді штрафів, а в деяких випадках, позбавленням волі головного бухгалтера чи керівника організації. Саме тому, слід ретельно обирати консалтингові компанії.

Популярное:

Фотогалерея

Мы в Facebook