Нова українська школа в системі Державного стандарту освіти: що готує для нас МОН?

shkolaОсвіта, згідно із Законом України «Про освіту» - це основа всебічного розвитку особистості, її соціалізації, добробуту. Вона є запорукою успішного суспільства та держави. Її мета полягає у розвитку людини як найвищої суспільної цінності з подальшою її самореалізацією, розвитком компетентностей.

Розробка Державних стандартів освіти полягає у створенні спеціальних вимог, що застосовуються до результатів навчання того, хто отримує освіту певного рівня. Реформа освіти в Україні передбачає створення нових Державних стандартів загальної середньої освіти, починаючи з 2018 до 2027 року. Так вже було затверджено новий стандарт початкової освіти, інші поки що тільки в розробці.

Задля проведення освітньої реформи, перш за все, варто звернути увагу на проблеми підготовки педагогічних працівників. Найчастіше вони виражаються у незадоволенні рівнем оплати праці, застарілих стандартах та технологіях викладання, недостатній ресурсній підтримці педагогічної діяльності, недосконалих моделях підвищення кваліфікації, відірваності від практичних потреб освіти, відсутності координації між закладами освіти.

Тому основними завданнями по вирішенню даного питання мають стати: розробка сучасної моделі педагогічної професії в напрямку очікувань суспільства; модернізація формальної педагогічної освіти; розробка шляхів безперервного професійного зростання та підвищення кваліфікації.

Що ж собою являє Концепція НУШ? Перш за все, випускник такої школи має бути особистістю, патріотом та інноватором. Згідно Концепції, школа майбутнього повинна складатися з певних елементів.

Перший – це ключові компетентності – сукупність знань, цінностей, навичок тощо, які допоможуть у особистій реалізації та забезпечать життєвий успіх. НУШ виділяє десять таких компетентностей: мова, природничі науки та технології, інформаційно-комп’ютерні технології, навчання впродовж життя, іноземні мови, математика, ініціативність та підприємництво, культура, екологія та соціальна сфера.

Другим елементом визначається педагогіка партнерства між учителем, батьками та учнем на основі спілкування та співпраці.

Третій елемент – вчитель, якого мотивують. Сюди відносяться стимули особистого та професійного зростання, за допомогою яких школа має привертати увагу найкращих професіоналів.

Індивідуальна орієнтація – наступний елемент – дитина в центрі уваги. Мається на меті врахування особистісних характеристик кожного окремого учня: вік, фізичний, психічний, емоційний стани, розумові здібності та нахили тощо.

В школі обов’язковим має бути навчання на засадах засвоєння цінностей. Перш за все це повага до прав людини, демократизм тощо.

Наступні елементи є більше організаційними. Це нова структура організації навчання, тобто поділ загальної середньої освіти на три рівні; питання автономії та якості освіти, де персонал обирається на конкурсній основі, до управління школою залучається громада; та фінансування закладів освіти за принципом «гроші ходять за дитиною», що покликане надати рівний доступ до освітніх можливостей кожній дитині, незалежно від її місцезнаходження.

І один з найцікавіших елементів – це нове освітнє середовище, яке покликане створити унікальне, цікаве для дітей, жваве та повчальне просторово-предметне оточення, яке також буде враховувати потреби інклюзивної освіти.

Джерело: https://vseosvita.ua/library/konsultacia-u-batkivskij-kutocok-nova-ukrainska-skola-75124.html

Популярное:

Фотогалерея

Мы в Facebook